https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

กรมการขนส่งทางบก จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร 1 ขข ซึ่งเป็นหมวดอักษรคู่ ที่สวยที่สุดแห่งปี

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก จะจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิดเจ็ดคน หมวดอักษร 1 ขข ซึ่งเป็นหมวดอักษรคู่ ที่สวยที่สุดแห่งปี ครั้งนี้มาในคอนเซปต์ “ ขุมทรัพย์เศรษฐี ของดีมหานคร ” จัดประมูลในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 9-10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมาตุลี ชั้น 3 อาคาร 10 ( GPS ) กรมการขนส่งทางบก เปิดประมูล 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางวาจา ทางอินเตอร์เน็ต และ ทางโทรศัพท์


โดยทุกครั้งที่ กรมการขนส่งทางบก นำทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรคู่ ออกประมูล จะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งเลขไฮท์ไลท์ จะอยู่ที่ 1 ขข 1111 และคาดว่า หมวดอักษร 1 ขข นี้ จะทำรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท


ส่วน 10 อันดับ อักษรคู่ ที่ทำรายได้สูงสุดมี ดังนี้


อันดับ 1 หมายเลข 9กก 9999 ราคา 45,090,000 บาท


อันดับ 2 หมายเลข 8กก 8888 ราคา 28,100,000 บาท


อันดับ 3 หมายเลข 1กก 1111 ราคา 25,000,000 บาท


อันดับ 4 หมายเลข 3กก 3333 ราคา 13,000,000 บาท


อันดับ 5 หมายเลข 1กก 1 ราคา 12,010,000 บาท


อันดับ 6 หมายเลข 2กก 2222 และ หมายเลข 5 กก 5555 ราคา 11,111,111 บาท


อันดับ 7 หมายเลข ญญ 9999 ราคา 11,000,000 บาท


อันดับ 8 หมายเลข ฆฆ 9999 ราคา 10,111,111 บาท


อันดับ 9 หมายเลข 7 กก 7777 ราคา 9,010,007 บาท


อันดับ 10 หมายเลข ญญ 1 ราคา 8,500,000 บาท

 

สำหรับหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่นำออกประมูลทั้งหมด จะมี 301 หมายเลข ประกอบด้วย กลุ่มเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999), สี่ตัวเหมือน (1111-9999), เลขคู่ 8, คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) เลขหลักพัน (1000-9000) เลขเรียง (123-789, 1234-6789) และกลุ่มเลขคู่ (1122, 3434, 5665) เป็นต้น


รายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำไปใช้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่มีแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชนเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน อาทิ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งประเทศ เพื่อติดตามการใช้ความเร็วและความปลอดภัยของรถโดยสารและรถบรรทุก จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แก่ โครงการสนามจราจรเยาวชนและโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน


จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล ได้ที่ www.tabienrod.com หรือ โทรสอบถาม 096-045-7633 / 084-047-7288 / 02 272 5937 ( ในวัน-เวลา ราชการ ) และ สายด่วน 1584

 

Visitors: 4,079,431