https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ไรเดอร์ อินชัวรันส์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพร้อมพร จินดาวงค์ เนตรหาญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 6 จากซ้าย) คุณอนุชิต กูรมาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมพนักงาน ถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัยไทยธรรม ณ วัดอมราวราราม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีงดงามของไทย และเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ตามแนวทางของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

 

Visitors: 4,079,237