https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ไทยฮอนด้า ประกาศแต่งตั้ง ดร.อารักษ์ พรประภา ขึ้นเป็นประธานบริษัทฯ

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้า ประกาศแต่งตั้ง ดร.อารักษ์ พรประภา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน (Chairman) โดยมีผลตั้งแต่วันที่1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป 

 

ดร.อารักษ์ พรประภา เริ่มทำงานกับทางบริษัทฯ มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น และเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลายโครงการของฮอนด้า โดยเฉพาะโครงการในสายงานขับขี่ปลอดภัย และสายงานกีฬายานยนต์ รวมถึงบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาธุรกิจสู่การเป็นผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ไทยมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน 

 

ดร.อารักษ์ พรประภา ในฐานะประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด จะผนึกกำลังร่วมกับ มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร ในการดำเนินธุรกิจของไทยฮอนด้า เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับคนไทยต่อไปอย่างยั่งยืน 

 

 
Visitors: 4,079,441