https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

สมาคมรถโบราณ พาเหรดรถโบราณ ร่วมพิธีเปิดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “เยือนถิ่นเมืองพริบพรี สดุดีจอมราชัน แดนสร้างสรรค์อาหารไทย” โดยมี ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย และกรรมการฯ จัดขบวนพาเหรดรถโบราณ และรถคลาสสิค เข้าร่วมงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566

Visitors: 4,080,124