https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

สยามสตีล 70 ปี เคียงคู่คนไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมครบวงจรระดับโลก

นายวันชัย คุณานันทกุล (กลาง) ประธานกรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง เป็นประธานในงานฉลองครบรอบ 70 ปี บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน ก้าวอย่างมั่นคงขึ้นสู่ปีที่ 71 มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและขยายธุรกิจในทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรแห่งความยั่งยืนด้วยหลักการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้ดียิ่งขึ้น  (For The Betterment of Life)  พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน นายชยุตม์ คุณานันทกุล (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป  นางนภาพร หุณฑนะเสวี (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานกรรมการ นายสุรพล คุณานันทกุล (ที่ 3 จากขวา)  กรรมการผู้จัดการ  นายกิติชัย คุณานันทกุล (ที่ 2 จากขวา)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ นายกิติศักดิ์ คุณานันทกุล (ขวาสุด)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการร่วมงาน  ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท  กรุงเทพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

Visitors: 4,079,212