https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

โอกาสดีสำหรับสายงานอาชีพ เรียนดี มีงานมั่นคง วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 ภายใต้หลักสูตรอาชีวศึกษา ร่วมกับหลักสูตรการอบรมตามมาตราฐาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับโอกาสเป็นช่างเทคนิค ช่างซ่อมตัวถัง และสี ผู้บริหารงานบริการ หรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า รวมทั้งศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงโอกาสทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์อื่นๆ หรือสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการส่งนักศึกษาไปทำงานด้านเทคนิคยานยนต์ ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมีโอกาสเข้ารับคัดเลือกไปทำงานที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในประเทศญี่ปุ่น

 

เปิดรับสมัคร 3 สาขางาน

สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (หลักสูตรทวิภาคี และ หลักสูตรปกติ)
สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
โอกาสเปิดกว้างทางการศึกษา

มีทุนกู้ กยศ.
ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมได้
ยินดีรับบัตรเครดิต
เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 9 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษา ระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร (086-323-7683)
อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย (086-323-7684)
สนใจสมัครออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ www.toyotacollege.ac.th
ทราบผลทันทีหลังการสอบสัมภาษณ์

ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบ 1 เทอม
รับฟรีทันที! “ชุดเครื่องมือช่างมูลค่า 6,100 บาท”

 

“60 ปี โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

Visitors: 4,080,120