https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ครั้งแรกของวงการประกันภัย ทิพยตะกาฟุล รับประกัน ตราสัญลักษณ์ ฮาลาล สำหรับส่งออกไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทิพยตะกาฟุล ได้รับความไว้วางใจและได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้ทิพยตะกาฟุลเป็นประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งแรกของวงการประกันให้รับประกัน "ตราสัญลักษณ์ ฮาลาล (Halal Logo)" ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการขอ ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ฮาลาลไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย (SASO CoC) โดยมีนายสมศักดิ์ เมดาน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายปราโมทย์ เจริญวงษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รับมอบสัญญาตะกาฟุลจาก นายกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายงานการรับประกันภัยตะกาฟุล ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยทิพยตะกาฟุล เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาและได้รับการยอมรับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ (Re Takaful) ในประเทศมาเลเซียในขณะนี้

 

 

Visitors: 4,080,124