https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ทิพยประกันภัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคล แด่ "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" ให้ทรงหายจากอาการประชวรทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยนิมนต์พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานสงฆ์ และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าไตร จตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมห่มผ้าพระธาตุดอยตุง และอธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคล แด่ "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" ให้ทรงหายจากอาการประชวรทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยนิมนต์พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานสงฆ์ และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าไตร จตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมห่มผ้าพระธาตุดอยตุง และอธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Visitors: 4,078,848