https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

วศ.อว. ต่อยอดการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและหัตถกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากดอกดาวเรืองแก่ชุมชนคำชะโน

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (908) ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ดอกดาวเรือง วัสดุเหลือทิ้งจากพิธีกราบไหว้สักการะพ่อปู่ศรีสุทโธ ณ คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ นางสาวโสรญา รอดประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า แต่ละวันในพื้นที่คำชะโนดจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศนำดอกดาวเรืองมากราบไหว้บูชาขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ ณ วังนาคิน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัสดุเหลือทิ้ง ดังนั้น วศ. จึงร่วมมือกับมูลนิธิ ณภาฯ นำองค์ความรู้มาเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้ดังกล่าว โดยหาวิธีการนำดอกดาวเรืองมาทำให้แห้งด้วยตู้อบแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อเป็นวัตถุดิบเก็บไว้ใช้ในการพัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยฝ้าย เส้นใยไหม สำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสวยงามคงทน ซึ่งกลุ่มชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากดอกดาวเรืองให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีความหมายและเป็นมงคลแก่ผู้มีจิตศรัทธาสามารถหาซื้อกลับไปเป็นที่ระลึก สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน และลดภาระการจัดการของเหลือทิ้งในพื้นที่คำชะโนดได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยยึดหลัก BCG Model ต่อยอดให้ได้สินค้าที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
#กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

Visitors: 4,079,439