https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ฮือฮา “บัวขาว บัญชาเมฆ” ร่วมเป็นนายแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT ระดับ I CHAMP โชว์เสื้อคลุมมวยไทย วินเทอร์ วินเนอร์ ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมวยไทย

วธ.ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยทั้งในและต่างประเทศ  ตั้งเป้างาน CCPOT GRAND EXPOSITION สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท  หนุนเจรจาจับคู่ธุรกิจต่อเนื่อง

     

เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 

   

ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม มโนราห์ การแสดงแบบผ้าไทย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT จากนายแบบนางแบบเป็นจำนวนมาก โดยมีนักมวยชื่อดัง บัวขาว บัญชาเมฆ ร่วมเป็นนายแบบ CCPOT เสื้อคลุมมวยไทยในคอเลคชั่น วินเทอร์ วินเนอร์ Winter Winner Muay Thai Robes ซึ่งเป็น CCPOT ระดับ I CHAMP ออกแบบพัฒนามาจากมรดกวัฒนธรรมมวยไทย ซึ่งใช้วัสดุขนสัตว์เทียมที่มีความอบอุ่นสำหรับชาวต่างชาติผู้ชื่นชอบกีฬามวยไทยเข้ากับบริบทการเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ใช้โทนสีพร้อมลูกเล่นอัตลักษณ์ของแม่ไม้มวยไทยเป็นแถบคาดให้ มีความเข้มแข็ง สง่างาม และลงตัว สร้างความฮือฮาให้กับผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก   

     

นายอิทธิพล กล่าวว่า จากนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริม "Soft Power" ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยวธ. ได้ต่อยอดโครงการ “โครงการการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากล”   และจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  ขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 ใน 2 โซนของศูนย์การค้าสยามพารากอน คือ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 และ พาร์ค พารากอน ชั้น M เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจาก 1,000ชุมชนทั่วประเทศ กว่า 5,000 รายการโดยมีไฮไลท์ที่โซน ICHAMP ระดับเพชร หรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสินค้ากลุ่มพรีเมียม 10 รายการ เช่น เก้าอี้เงินแสนตอก ช็อกโกแลตทุเรียนนนท์  โซน ICHAMP ระดับทอง หรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าทั่วไป 240 รายการ เช่น เครื่องประดับมุกอันดามัน เครื่องประดับบ้าน เครื่องทองเหลืองตะเพียนทอง เครื่องประดับบ้านแก้วเป่า เป็นต้น 

    

นอกจากนี้ยังมีโซนของฝากจากชุมชนวัฒนธรรม ของขวัญ ของที่ระลึก อาหารพื้นถิ่นแปรรูป โซนสยามแพรพรรณ หรือโซน CCPOT ระดับทอง ที่เป็นกลุ่มผ้าทอ มีสินค้า 150 รายการ เป็นผ้าทอมือลวดลายสวยงามตามวัฒนธรรมชุมชนแต่ละแห่ง  เป็นต้น  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดงานทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ควบคู่กัน  ประชาชนสามารถชมงานในรูปแบบออนไลน์ Virtual Exhibition ได้ที่เว็บไซต์ www.ccpot.in.th ทำให้เข้าถึงผู้ชมและเกิดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ CCPOT  ซึ่งชุมชนและผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ CCPOT เป็นผู้รับคำสั่งซื้อและจัดส่งไปให้ ผู้สั่งซื้อถึงบ้านและทำให้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 

   

นายอิทธิพล กล่าวว่า วธ.มุ่งหวังงานครั้งนี้ จะก่อให้เกิดยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์CCPOT  ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท และเมื่อมียอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก  ซึ่งวธ.จะสนับสนุนชุมชนและผู้ประกอบการโดยร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ CCPOT ให้มีความสัมพันธ์กับยอดการสั่งซื้อ  เช่น ชุดโนรา ชาตรี  ช็อกโกแลตทุเรียนนนท์  ทั้งนี้ วธ.จะส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CCPOT ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยสนับสนุนให้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

Visitors: 4,079,424