10ล้านกรมธรรม์โควิดระทึก! ลุ้นศาลปค.ชี้ชะตากรณี”อาคเนย์-ไทยประกันภัย”ฟ้องคปภ.

รายงานข่าว แจ้งว่า ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ จะเป็นการลุ้นระทึกสำหรับผู้เอาประกันหรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบ ที่มีอยู่ถึงเกือบ 10 ล้านฉบับ ซึ่งจะทยอยหมดอายุความคุ้มครองสิ้นสุดลงในเดือนมิ.ย.ปีนี้ เมื่อจะมีการนัดตัดสินกรณีคำฟ้องระหว่างบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)ในฐานะผู้ฟ้องคดีที่ 1 และบริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้ฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งทั้งสองได้มอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นผู้กระทำแทน ได้ยื่นฟ้องเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้อง คดีข้อหา ออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีบทสรุปว่า คำสั่งนายทะเบียนก่อให้เกิดความปั่นป่วน วุ่นวาย และผลกระทบในวงกว้าง บริษัทประกันวินาศภัยทยอยปิดตัวเอง เป็นโทษต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เป็นผลเสียต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงผู้เอาประกันภัยภัยอื่นๆเช่น บ้าน รถยนต์ ฯลฯ อีกทั้งยังส่งผลลบทำให้กองทุนประกันวินาศภัยถึงขนาดเงินหมด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องปิดตัวเองไปในไม่ช้า หากไม่อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเจอจ่ายจบ ได้ ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความสั่นคลอนทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ อีกทั้งมีแนวโน้มสูงที่บริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายราย ก็อาจต้องปิดตัวเอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงขอความเมตตาจากศาลได้โปรดเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนฯ อันจะเป็นประโยชน์สาธารณะ และเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมโดยในคำขอท้ายคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษา ดังนี้


1)พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง
2)ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับลงวันที่ท 16 กรกฎาคม 2564 ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีหรือจนกว่าศาล จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษา เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นทั้งนี้คงต้องรอผลพิจารณาของศาลปกครองกลางว่าจะออกมาอย่างไร หากศาลเห็นพ้องตามคำร้องของบริษัทประกัน ก็อาจจะมีผลทำให้บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิดเจอจ่ายจบของประชาชนที่ทำไว้และยังมีผลคุ้มครองอยู่เกือบ 10 ล้านกรมธรรม์ อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยด้านดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯคปภ. กล่าวว่า “การทำประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบคือการที่ประชาชนผู้เอาประกันภัยมอบความไว้วางใจให้บริษัทประกันภัยที่อาสามาช่วยบริหารความเสี่ยงให้ ฉะนั้นการไปบอกเลิกกรมธรรม์ฯในช่วงสถานการณ์วิกฤตขณะนี้ ทั้งๆที่เคยสัญญาว่าจะคุ้มครองจนสิ้นสุดอายุการคุ้มครอง โดยโยนความเสี่ยงที่มากขึ้นกลับคืนไปให้ประชาชน ถือเป็นการทำลายความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้บริษัทประกันภัย จึงเป็นการเอาเปรียบประชาชนอย่างยิ่ง”

Visitors: 3,968,001