ชาญวิทย์ เผย จัดสร้างรูปปูนปั้นพระบรมฉายาลักษณ์​ รัชกาล​ที่​ 9

Visitors: 3,968,848