มหิดล - อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน จัดงานประชุมสัมมนาหุ่นยนต์การแพทย์ วันที่ 4 พ.ย. นี้

เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับทิศทางการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศในบริบทโลก และเป็นไปตามนโยบาย ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย Reinventing University : Medical Robotics Program รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไทย

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน และสมาคม IEEE Robotics & Automation Society Thailand Chapter ผนึกกำลังจัด งานประชุมสัมมนาวิชาการหุ่นยนต์การแพทย์ Reinventing University : Mahidol Medical Robotics Program ผ่านระบบออนไลน์ Webex ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. - 18.00 น.

 

•เปิดประสบการณ์ 20 ปี วิจัยพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ของศูนย์เครือข่ายวิจัย BART LAB ซึ่งเป็น

  ศูนย์วิจัยด้านหุ่นยนต์การแพทย์ขั้นนำของประเทศไทย โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะ

  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

•เปิดโลกหุ่นยนต์การแพทย์...ถอดบทเรียนและแนวโน้มใหม่ โดย เฟอร์ดินานโด โรดริเกซ เบนา ผู้อำนวยการศูนย์ 

  หุ่นยนต์การแพทย์ Hamlyn และ ศูนย์ทดสอบทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ซึ่งเป็น  

  ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์การแพทย์ 

•หุ่นยนต์ช่วยแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง และ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยทีมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

•เทคโนโลยีปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ และหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด โดยทีมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่อเข้าร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่ https://bit.ly/3GSkhRU

 
Visitors: 3,968,848