https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

30 พันธมิตรมอบส่วนลดร่วมขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ”

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานได้จับมือกับ 30 ผลิตภัณฑ์และพันธมิตรร้านค้าร่วมขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ด้วยการมอบส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการสูงสุดถึง 30 เปอร์เซนต์ แทนคำขอบคุณให้แก่ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ อีพี1  ในวันที่ 21 มิถุนายนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และได้ต่อเนื่องมาจนถึง อีพี2  ในวันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการรวบรวมแคลอรี่ที่ได้จากการออกกำลังกายมาสะสมเพื่อระดมทุนสำหรับการซื้อเครื่องไฮโฟล์วอ๊อกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน

      

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ได้เปิดเผยว่า “จากความสำเร็จของ กิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ที่ตอนนี้มาถึงอีพีที่ 2 แล้ว สำหรับความร่วมมือของเหล่าบรรดาพันธมิตรซึ่งได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ที่เป็นการรวบรวมแคลอรี่ที่ได้จากการออกกำลังกายมาสะสมเพื่อระดมทุนสำหรับการซื้อเครื่องไฮโฟล์วอ๊อกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน จึงขอมอบของขวัญพิเศษแทนคำขอบคุณให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนและส่งแคลอรี่เข้ามาร่วมในกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ตั้งแต่ อีพี1 ในวันที่ 21 มิถุนายนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบันใน อีพี2 ในวันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ให้ได้รับสิทธิพิเศษของขวัญแทนคำขอบคุณ 30 วันกับส่วนลด 30 เปอร์เซนต์”

     

“สำหรับกิจกรรม ของขวัญแทนคำขอบคุณ 30 วันรับส่วนลด 30 เปอร์เซนต์ กับ 30 แบรนด์ดังของกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ครั้งนี้ ทางคณะทำงานกำหนดช่วงเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 29 ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ทุกคนได้รับของขวัญพิเศษ เพียงแสดงข้อมูล ไลน์ ออฟฟิชเชียล แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ ของแต่ละท่าน เพื่อรับส่วนลด 30 เปอร์เซนต์ ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้”

     

“นอกจากนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์และร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” แทนคำขอบคุณ 30 วันรับส่วนลด 30 เปอร์เซนต์ กับ 30 แบรนด์ดัง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การออกกำลังกาย เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพร่างกาย ธุรกิจโรงแรม ฟิตเนส สถานที่ออกกำลังกายและร้านอาหาร ทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมในครั้งนี้”

      

ขั้นตอนการแสดงสิทธิ์รับส่วนลดจากกิจกรรม “แทนคำขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

“แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” 30 วัน ส่วนลด 30เปอร์เซนต์ กับ 30 แบรนด์ดัง” 

1. แอด ไลน์ ออฟฟิเชียล “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ”

2. ร่วมออกกำลังกายตามชนิดที่ถนัดแล้วส่งแคลอรี่ที่ได้จากการออกกำลังกายผ่าน ไลน์ ออฟฟิเชียล “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ”

3. สามารถใช้สิทธิเพื่อแลกส่วนลดกับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกิจกรรม โดยแสดงหลักฐานการเพิ่มเพื่อน ไลน์ ออฟฟิเชียลพร้อมแสดงจำนวนแคลอรี่ที่สะสมได้ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ผ่านช่องทางร้านค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

4.กิจกรรมแทนคำขอบคุณนี้ จะมอบให้เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ทั้งอีพี1และอีพี2เท่านั้น

5.ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 29 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

6.เงื่อนไขการมอบส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมกำหนดเท่านั้น

Visitors: 4,080,556