https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

เตรียมพร้อมกับงาน Samsung Galaxy Unpacked: Get ready to unfold พบกัน 11 สิงหาคมนี้ 3 ทุ่ม (เวลาประเทศไทย)

โซล, เกาหลีใต้ (21 กรกฎาคม 2564) - ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งวิธีการทำงานไปจนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำสมัย ทำให้สมาร์ทโฟนยุคใหม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย และต้องเอื้อต่อการใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพในทุกขณะ 

 

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ขอเชิญทุกคนร่วมเปิดประตูสู่

ยุคต่อไปของนวัตกรรมสมาร์ทโฟน ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตทุกช่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นกว่าที่เคย ผ่านสมาร์ทโฟนซัมซุง กาแลคซี่ รุ่นล่าสุด ที่จะเผยโฉมภายในงาน Galaxy Unpacked แบบ

ไลฟ์สตรีมผ่านช่องทาง https://news.samsung.com/th/ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 

 
Visitors: 4,078,877