ข้อมูลล่าสุดยืนยัน เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดยืนยันแบรนด์รถหรูสัญชาติอังกฤษพร้อมเปลี่ยนสู่ผู้ผลิตอัครยนตรกรรมหรูที่ยั่งยืนของโลก  ความคืบหน้าของแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการผลิตรถยนต์ที่ลดลงกว่า 75% ภายในช่วงระยะเวลา 15 ปี ถึงปี พ.ศ. 2568 การลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้น้ำ เปรียบเทียบกับสถิติของปี พ.ศ. 2553 สะท้อนให้เห็นถึงหลักการลดปริมาณการใช้และการนำกลับมาใช้ใหม่  อัตราการลดของเสียมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตให้ความสำคัญกับมาตรการหลักเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงความรู้และวิธีคิดแบบใหม่บนแนวคิดของความยั่งยืน

 

เบนท์ลีย์ มอเตอร์สเผยข้อมูลล่าสุดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนสำหรับปฏิบัติการด้านการผลิตของโรงงานเบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เมืองครูว์ โดยข้อมูลเหล่านี้ ทำให้เบนท์ลีย์ มอเตอร์สเข้าใกล้ความเป็นผู้ผลิตอัครยนตรกรรมหรูที่ยั่งยืนของโลก เปรียบเทียบกับสถิติในปี พ.ศ. 2553 เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส รายงานถึงการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆด้าน และความคืบหน้าของแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการผลิตรถยนต์ให้ได้ถึง 75% ก่อนปี พ.ศ. 2568

Visitors: 3,968,920