https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน OTOP of ART&EAT

2 เมษายน 2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน OTOP of ART&EAT ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุนีย์ แซ่อึ้ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาด ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้การต้อนรับ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ร่วมแรงร่วมใจกันรวบรวมสมาชิกจัดหาพื้นที่ราคาถูกจากศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เพื่อจำหน่ายสินค้าจำนวนกว่า 100 บูธ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์จากศูนย์การค้าเซียร์รังสิต นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของผู้ผลิต ผู้ประกอบการแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและหลายๆพื้นที่ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ยังไม่ลืมคุณค่าของงานช่างศิลป์ต่างๆซึ่งนับวันจะหาดูหาชมได้ยาก และมีการนำเอา OTOP ชวนชิม ซึ่งเป็นอาหารรสชาติดั้งเดิม ของทุกภาคมารวบรวมไว้ในงานนี้ ทำให้มีสินค้าที่น่าสนใจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดปทุมธานี อุดรธานี เชียงใหม่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมแรงร่วมใจและรวบรวมสมาชิกจัดหาพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่จากศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการจัดพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในราคาถูกที่ผู้ประกอบการสามารถรับได้ในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการได้รวบรวมสมาชิกจำนวนหนึ่ง ประกอบกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปลงทุนประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้นำมาใช้จ่ายในครอบครัวและชำระหนี้ตามที่กำหนด จึงได้ร่วมประสานกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ริเริ่มการจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างเสริมให้มีพลังมากยิ่งขึ้น 

“การจัดงานครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ของช่างศิลป์ต่างๆ อาทิเช่น ช่างศิลป์ถิ่นปทุม ช่างทำวัสดุลงทองจากเหล็กน้ำพี้มาปั้นเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือมากมาย เรือนรัตนะบุษย์ ช่างลงรักปิดทองประดับเพชรสร้างสรรค์เป็นที่บรรจุพระธาตุ บางกอกพิวเตอร์ของใช้ทำจากดีบุกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่อง เป็นต้น และยังมีการแสดงผ้าต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดปทุมธานี การปักลายผ้าที่สวยงาม การทำกระเป๋าหนัง Handmade และ OTOP ชวนชิมจากภาคต่างๆ พร้อมทั้งสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP มากมายหลากหลายชนิด และการจัดงานครั้งนี้ทางผู้จัดงานฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมงานด้วย” นายพงษ์เทพ กล่าว

งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน OTOP of ART& EAT จัดขึ้นระหว่างวันที่  2-6 เมษายน นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

Visitors: 4,080,557