‘มิชลิน’ ได้รับเลือกเป็นซัพพลายเออร์ยางล้อเครื่องบินเพียงรายเดียว ของสายการบิน ‘แอร์ฟรานซ์’ ภายใต้การร่วมเป็นพันธมิตรระยะ 10 ปี

·  กลุ่มมิชลินจะเป็นผู้ติดตั้งยางล้อซึ่งผลิตในประเทศฝรั่งเศสให้กับฝูงบินของสายการบิน ‘แอร์ฟรานซ์’ (Air France) เป็นเวลา 10 ปี

·    มิชลินและสายการบิน ‘แอร์ฟรานซ์’ ได้ขยายระยะเวลาความร่วมมือในฐานะพันธมิตรที่ยาวนาน เพื่อพัฒนาบริการและโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้อุตสาหกรรมการบินมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น 

 

สายการบิน ‘แอร์ฟรานซ์’ มอบความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับมิชลินอย่างต่อเนื่อง โดยเลือก ‘มิชลิน’ กลุ่มองค์กรสัญชาติฝรั่งเศส เป็นซัพพลายเออร์ยางล้อเครื่องบินเพียงรายเดียวสำหรับฝูงบินของแอร์ฟรานซ์  โดยกลุ่มมิชลินจะติดตั้งยางใหม่หรือยางหล่อดอก (Retread) ซึ่งผลิต ณ โรงงานในเขตแซงต์ดูชาร์ (Saint Doulchard) เมืองบูร์ช (Bourges) ประเทศฝรั่งเศส ให้กับเครื่องบินแอร์ฟรานซ์พิสัยไกล พิสัยปานกลาง และพิสัยใกล้[1]

 

ทั้งนี้ ยางล้อที่ติดตั้งให้กับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์จะเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุด อาทิ ยางเรเดียล รุ่น ‘มิชลิน แอร์ เอ็กซ์’ (MICHELIN® AIR X) ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยียางล้อที่แทบไม่มีการขยายตัว หรือ Near Zero Growth (NZG) โดยเทคโนโลยีนี้ออกแบบมาให้เส้นผ่าศูนย์กลางยางล้อคงที่ จึงมีความทนทานมากขึ้นและมีความต้านทานที่เหนือกว่า

 

การร่วมพันธมิตรระยะยาวครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น

 

ทั้ง ‘แอร์ฟรานซ์’ และ ‘มิชลิน’ ต่างเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการบินของฝรั่งเศส และเป็นพันธมิตรที่มีประวัติยาวนาน โดยมีจุดยืนร่วมกันในเรื่องนวัตกรรมด้านสมรรถนะและความปลอดภัย

 

สำหรับการร่วมพันธมิตรที่ผ่านมาในช่วงปี 2553-2563 สายการบินแอร์ฟรานซ์ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดที่มิชลินพัฒนาขึ้น และในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งสองฝ่ายจะยังคงทำงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมตามเป้าหมายที่มีร่วมกันในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” (Carbon Footprint)  ทั้งนี้ มิชลินมีบทบาทในโครงการวิจัยของยุโรปและมุ่งพัฒนานวัตกรรมล้ำหน้าใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้ยางล้อและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีน้ำหนักเบาลง ตลอดจนในเชิงกลยังช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละเที่ยวบิน

 

นอกจากนี้ มิชลินและแอร์ฟรานซ์ยังขยายขอบเขตการร่วมพันธมิตรให้ครอบคลุมบริการทางดิจิทัลและบริการอื่นๆ โดยมิชลินจะนำเสนอโซลูชั่นที่ดียิ่งขึ้นให้กับแอร์ฟรานซ์ อาทิ นวัตกรรมการรีไซเคิล, เรซินเชิงนิเวศสมรรถนะสูง (High-Performance Ecological Resins) และความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์โลหะและพลาสติก 3 มิติ ขอบเขตความร่วมมือที่กว้างขึ้นนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่มิชลินได้ขยายกิจกรรมการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญไปในหลากหลายสาขามากขึ้น

 

โครงการริเริ่มใหม่ ๆ เหล่านี้จะส่งเสริมให้แอร์ฟรานซ์บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ร้อยละ 50 ต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร ภายในปี 2573

 

เฌรี มัวร์เทรอซ์ (Géry Mortreux) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ของสายการบินแอร์ฟรานซ์ กล่าวว่า “กลุ่มมิชลินไม่เพียงเป็นซัพพลายเออร์ แต่ยังเป็นพันธมิตรระยะยาวของแอร์ฟรานซ์ เรารู้สึกยินดีกับการใช้ยางล้อที่ผลิตในฝรั่งเศส และการขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมนวัตกรรมใหม่ ๆ  ข้อตกลงใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้เกิดโครงการหลากหลายที่ช่วยให้เราลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่แอร์ฟรานซ์ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ”

 

เมาโร สปอนซา (Mauro Sponza) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการบินของมิชลิน เปิดเผยว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากแอร์ฟรานซ์เลือกให้เป็นพันธมิตรต่ออีก 10 ปี ซึ่งพันธกิจครั้งนี้ครอบคลุมการติดตั้งยางสมรรถนะสูงให้กับฝูงบินทั้งหมดของแอร์ฟรานซ์ ทั้งนี้ ยางมิชลินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานกับเครื่องบินรุ่นใหม่ เนื่องจากรับประกันความปลอดภัยขั้นสูงท่ามกลางสภาพแวดล้อมการใช้งานแบบสุดขั้วและรองรับการร่อนลงจอดหลายครั้ง อีกทั้งยางล้อที่มีน้ำหนักเบาขึ้นยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยให้ธุรกิจการบินมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น การร่วมพันธมิตรครั้งนี้ยังช่วยให้ทั้งมิชลินและแอร์ฟรานซ์ได้ค้นหาโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ นอกเหนือจากเรื่องของการจัดหายางล้ออีกด้วย”

Visitors: 3,968,781