ประชุมผู้ถือหุ้น IRC อนุมัติจ่ายปันผลรวม 109 ล้านบาท หุ้นละ 0.5699 บาท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ New Normal โดยเป็นการประชุมทางไกลเต็มรูปแบบ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 รายได้ 4,433.89 ล้านบาท ลดลง 19.11% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิรอบปีบัญชี 2563 เพิ่มขึ้น 31.54% มาเป็น 219.06 ล้านบาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลทั้งสิ้น 109,539,168.23 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.5699 บาท จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่าผลประกอบการของปีที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 แม้ว่ารายได้จะหดตัวประมาณ 19.11% อันเป็นผลจากตลาดรถจักรยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 31.54% มาเป็น 219.06 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทในเครือ

 

“สำหรับการดำเนินงานของปีนี้เราคาดหวังว่าเราจะได้ข่าวดีจากวัคซีนที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลทั่วโลกกำลังเร่งดำเนินการกระจายฉีดให้แก่ประชาชนไทยและประชาชนทั่วโลกให้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาด เราก็เชื่อว่าตลาดน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว” นางพิมพ์ใจ กล่าว

 

นางพิมพ์ใจ กล่าวว่าตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปีนี้ น่าจะเติบโตจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 รวมถึงแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ น่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ 

 

รายงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้คาดการณ์การผลิตรถยนต์ปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 1.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.12% โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก 750,000 คัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอีก 750,000 คัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.83%ในขณะที่ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ในปีนี้ สอท. ได้คาดการผลิตไว้ที่ 1,860,000 คัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.15% โดยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 300,000 คัน ลดลงประมาณ 5.97% และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,560,000 คัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20.34% 

“แน่นอนค่ะ การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ย่อมส่งผลโดยตรงกับ IRC ที่ผลิตยางรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งเราเองมีความพร้อมที่จะรองรับตลาดหลังวิกฤติโควิด 19 คลี่คลาย” นางพิมพ์ใจ กล่าว

Visitors: 3,968,782