ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี จัดพิธี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมมอบหนังสือให้กับโรงเรียน 19 โรงเรียน

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และมูลนิธิไทยใสสะอาด ประธานมูลนิธิธรรมดี จัดพิธีบวงสรวงสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีพลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พลเอกวัชริศพล มนต์มณีรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการ กองทัพไทย ร่วมพิธี นอกจากนี้ยังได้นำคณะบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศมารับความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าร่วม โครงการตามรอยพระราชา ”ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 9” 

ทั้งนี้ยังได้มอบหนังสือ “หนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน” จากโครงการแสงแห่งปัญญา ให้กับโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ปราจีนบุรี

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดปราจีนบุรี แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับยืน สร้างขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้กรีฑาทัพจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปปราบนักพระสัฏฐาแห่งเมืองละแวก กัมพูชา เมื่อ พ.ศ. 2132 ระหว่างการเดินทางทัพได้หยุดพักทัพ ณ บริเวณเนินหอม (บริเวณที่ตั้งศาลในปัจจุบัน)

 

Visitors: 3,968,798