ทิพยประกันภัยทำบุญมอบโลงศพให้แก่ผู้ไร้ญาติ

นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการ  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทำบุญบริจาคโลงศพ จำนวน 200 หีบ ผ้าห่อศพ และของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิพุทธธรรม  31 นครราชสีมา พ่งไล้จับเก้าเซียวเกาะ  งานกุศลประจำปีของมูลนิธิฯ ณ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม กรุงเทพ

 
Visitors: 3,968,711