สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน แห่งประเทศไทย จัดประชุมสมาคม ณ ห้องอาหารยกยอ ท่าดินแดง คลองสาน

วันที่จันทร์ 13 กรกฎาคม 63 เวลา 11. 30 น คุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน แห่งประเทศไทย เชิญ คณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมฯ ประชุม วาระต่างๆ และกรณี หาทุนทรัพย์ เพื่อ ช่วยเหลือ  ช่างภาพ กรณีที่ถูกเลิกจ้างและตกงาน ( ซับน้ำตา สื่อมวลชน) และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ที่ห้องอาหาร ยกยอ ท่าดินแดง คลองสาน

Visitors: 3,968,704