https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ยกยอ-มารีน่า ทัวร์ไหว้พระสักการะถวายเทียนพรรษา 9 วัด

มื่อวันที่ 4 กรกฏาคม ที่ผ่าน  ยกยอ  มาริน่าได้จัดรายการล่องเรือไหว้พระถวายเทียนพรรษา 9 วัดรับเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกันทำบุญ บำรุงขวัญ เสริมกำลังสร้างใจ ต้านภัยโควิด-19 

นายมนูญ พุฒิทอง กรรมการผู้จัดการห้องอาหารยกยอเปิดเผยว่า กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัดนี้  ห้องอาหารยกยอ มาริน่า  จัดให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง  เพิ่งหยุดให้บริการในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19  และกลับมาจัดใหม่อีกครั้งเมื่อ 4 กรกฏาคม ในโอกาสเข้าพรรษา

  

สำหรับทัวร์ไหว้พระ 9 วัด  เรือจะแวะตามวัดที่ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดพระอารามหลวง และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประชาชนเคารพเลื่อมใสศรัทธาพุทธศาสนา   ระหว่างทางที่เรือผ่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน 2 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 

สำหรับการเดินทางทัวร์ไหว้พระถวายเทียนพรรษากับห้องอาหารยกยอจะเริ่มกันตั้งแต่ 7.00 - 8.00 น.ที่ห้องอาหารยกยอ-มารีน่า ถนนท่าดินแดง ซอย 20 เขตคลองสาน โดยทางห้องอาหารยกยอจะมีอาหารเช้าไว้บริการ การเดินทางเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงเทพฯ ไปจนถึง สะพานพระราม 5 จากนั้นก็ล่องเรือกลับ

 

วัดแรกที่แวะคือวัดกัลยาณมิตรซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย ร.3 เพื่อกราบสักการะองค์ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำปอกง”  พระพุทธธูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือและเรียกขานกันว่า “หลวงพ่อโตวัดกัลยา” 

จากนั้นจะไปไหว้พระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่วัดอรุณราชวราราม 

  

ตามด้วยวัดระฆังโฆสิตาราม เพื่อกราบสักการะขอพร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ผู้ทรงกำเนิดพระคาถาชินบัญชรและพระสมเด็จล้ำค่าสุดยอดปรารถนาของชาวไทย

 

ถัดไปคือวัดราชาธิวาส (เดิมชื่อวัดสมอราย) กราบพระสัมพุทธพรรณี พระประธาน ในพระอุโบสถ และชื่นชมกับจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงร่างภาพ และ ศาสตราจารย์ ซี.ริโกลี จิตรกร ชาวอิตาเลียน เป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียก

 

ใกล้เที่ยงเรือก็แล่นทวนน้ำไปไหว้พระที่วัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อกราบขอพรพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงหรือเรียกกันว่าวิหารพระศิลาขาว  พร้อมทำบุญให้อาหารปลาหน้าวัด

 

ระหว่างเรือวกกลับ  เป็นช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

รอบบ่ายเรือล่องมาถึงวัดเทวราชกุญชร ขึ้นกราบพระประธาน พระพุทธเทวราชปฏิมากร และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง  กราบพระบรมสารีริกธาตุ, กราบรูปหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ 18 พระองค์และพระอริยสงฆ์

เสร็จแล้วข้ามฟากไปวัดคฤหบดี เพื่อกราบพระพุทธแซกคำ พระทองคำทั้งองค์ที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก พร้อมฟังตำนานการสร้างเบี้ยแก้ของหลวงปู่ทัดอดีตเจ้าอาวาส ปัจจุบันนี้เป็นสุดยอดวัตถุมงคลของวัดและปัจจุบันพบเห็นได้ยาก 

 

คล้อยบ่ายเรือล่องถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กราบพระพุทธนาคศักดิ์สิทธิ์ ในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย  และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ และชมอุทยานเขามอ(เขาเต่า) เป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก

 

ปิดท้ายรายการด้วยวัดวรจรรยาวาส วัดแห่งนี้สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันหน้าสู่แม่น้ำ ด้านเหนือติดกับคลองบางขวางจึงเรียกว่า "วัดบางขวางล่าง" ปัจจุบันสร้างพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ไว้หน้าวัดริมแม่น้ำ ให้ผู้สัญจรไปมาในแม่น้ำเจ้าพระยาได้กราบสักการะ รวมถึงผู้ที่เดินทางมากราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดแห่งนี้

ก่อนกลับ ห้องอาหารยกยอพาไปช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถ่ายรูปริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยามเย็น  ชมความยิ่งใหญ่ตระกาลตา "เมืองแห่งความรุ่งโรจน์อันเป็นนิรันดร์"  

 

จากนั้นก็เดินทางกลับถึงท่าเรือห้องอาหารยกยอ มารีน่า เวลา 18.00 น. ด้วยความปลอดภัย ตลอดการเดินทาง

นายมนูญเปิดเผยว่า  ครั้งต่อไปจะจัดในวันที่ 25 กรกฏาคม  โดยเรือจะแล่นไปจนถึงวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ที่เกาะเกร็ด

 

สำหรับค่าบริการนั้นตกท่านละ 1,400 บาทเท่านั้น    ( โดยรวมค่าบริการทุกอย่าง

ทั้งอาหารเช้า  อาหารกลางวัน  ค่าเรือ ค่าบริการของ มัคคุเทศก์  และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง )

 

ท่านที่สนใจต้องการร่วมเดินทางล่องเรือไหว้พระ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณมนูญ พุฒทอง, คุณแมว,โทร. 081-341-5522,089-200-4971

 

หรืออีกช่องทางสามารถติดตามได้ที่ www.yokyor.co.th

Facebook Page : ยกยอมาริน่า - Startside

Visitors: 4,080,545