TIP ห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มอบประกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย  มอบกรมธรรม์ประกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 6,000 กรมธรรม์ เพื่อแทนความห่วงใย รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ(SCOT)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ไปรับผู้ป่วยโควิด - 19  โดยมีนายแพทย์หม่อมหลวง สมชาย  จักรพันธุ์  ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รับมอบ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Visitors: 3,969,913