ทำฟันอย่างไร ให้ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค ในวิถี New Normal

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในช่วงนี้ ทำให้ประชาชนมีความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อถ้าจะต้องไปทำฟัน เนื่องจากสิ่งที่เห็นเด่นชัดคือ ลักษณะเครื่องมือทันตกรรมที่ทำให้เกิดละอองฝอยฟุ้งกระจายเมื่อทำหัตถการต่าง ๆ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งต่อตัวคนไข้ ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์  และบุคลากรอื่น ๆ และยังรวมถึงระบบอากาศภายในห้องทำฟันที่เป็นพื้นที่ปิด ใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น

หากปวดฟันช่วงนี้ ต้องทำอย่างไร

 ทพ.ศรยุธ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวว่า ในช่วงนี้ มีคนไข้หลายราย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน แต่ไม่กล้าเข้ารับการรักษาเพราะกลัวติดโรคโควิด-19  ทั้งที่มีอาการปวดบวมและทรมาน เนื่องจากเข้าใจว่าคลินิกทันตกรรม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงในการแพร่โรคสูง จากฝอยน้ำลายที่อาจปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อย่างไรก็ตาม หากมีอาการเจ็บปวด หรือมีความจำเป็นจะต้องเข้ารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาล และคลินิกต่าง ๆ สิ่งที่คนไข้ควรพิจารณา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด-19 ขณะทำฟันนอกจากความสะอาดพื้นฐานตามปกติแล้ว ยังควรคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของคนไข้และการฆ่าเชื้อ ซึ่งที่ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลของเราได้ลงทุนในนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่มาใช้บริการได้ ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในวิถี New Normal ดังต่อไปนี้

-มีมาตรการตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการ ก่อนเข้ารับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การซักประวัติการเดินทาง รวมถึงแนวโน้มความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 โดยละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือพาหะในการแพร่เชื้อ

-มีการฝึกอบรมมาตรฐานและแนวทางการป้องกันการติดเชื้อระหว่างให้บริการ สำหรับทันตแพทย์ และบุคลากร ในศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลฯ ทุกคนอย่างเข้มงวด 

-เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นในห้องทันตกรรม ผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในเครื่องอัดแรงดันสูงอย่างดี ด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อ

-เคร่งครัดในเรื่องการทำความสะอาดฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์และพื้นที่ทุกครั้งหลังให้บริการรักษาคนไข้ และมีการเช็ดพื้นผิว ทำความสะอาดสม่ำเสมอทุก 30 นาที

-มีระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์กรอฟัน เป็นระบบ Electric Motors ที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดการเกิดละอองฝอย  แทนการใช้ระบบลมแบบเดิม 

-เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดละอองฝอยที่ฟุ้งกระจาย ขณะกรอฟันด้วยการใช้ High Power Suction และ External Suction เครื่องดูดแรงดันสูงใกล้กับจุดกำเนิดละอองฝอย เพื่อช่วยลดการกระจายของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับสารคัดหลั่ง

-มีการใช้แผ่นยางกันน้ำลายปิดทั้งปากยกเว้นซี่ที่ทำฟัน เพื่อลดการกระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ขณะทำฟัน 

-ใช้เทคโนโลยี ActivePure ในการฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคในอากาศต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ภายในห้องทันตกรรมที่เป็นระบบปิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอากาศในศูนย์ทันตกรรมแห่งนี้ จะเป็นอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ 

 

ทพ.ศรยุธ อุ่นเมือง กล่าวเสริมว่า วันนี้คงยังตอบได้ยากว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไร แต่สิ่งที่แน่นอนคือเราทุกคนต้องเตรียมตัว ดูแลสุขภาพ เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปโดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง พร้อมให้บริการ ทั้งสำหรับคนไข้ที่ต้องการดูแลสุขภาพฟันทั่วไป และผู้ที่ต้องการรักษาเฉพาะทาง ด้านการทำรากฟันเทียม ครอบฟัน และทันตกรรมวิเนียร์ เป็นต้น ด้วยการยกระดับมาตรฐานใหม่ในการบริการ เพื่อความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรเป็นสำคัญ

 

 

Visitors: 3,968,797