ตระกูลเชี่ยวชาญอักษร มอบสิ่งอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนจำนวน 5,000 ชุด ที่จังหวัดสมุทรปราการ

"ตระกูลเชี่ยวชาญอักษร" จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขบรรเทาทุกข์ด้วยความห่วงใย ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  โดยจัดมอบสิ่งของที่จำเป็นทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน จำนวน 5,000 ชุด

ที่สมาคมตระกูลชื้อ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ตระกูลเชี่ยวชาญอักษร โดยนายณัฐพล เชี่ยวชาญอักษร  กรรมการบริหารและรองนายกฝ่ายไกล่เกลี่ยสมาคมตระกูลชื้อ พร้อมด้วย  พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ, นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อคนพิการไทย-จีน, สมาคมตำรวจ, สหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทยสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่, บริษัท เอ็มทีจี จำกัด, บริษัท ธนัทเฮิร์บพาณิชย์ จำกัด และบริษัท ซีพีดี เอ็กซ์ตร้า จำกัด  ร่วมกันแจกสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ ให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากไวรัส โควิค-19 โดยมีประชาชน ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง มารับสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภคกันเป็นจำนวนมาก

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม( SOCIAL DISTANCING)เพื่อร่วมกัน ต้านการแพร่ระบาดจากไวรัส โควิค-19 อย่างรัดกุม

Visitors: 3,894,585