สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย  +496 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 18,010 ราย)

-สิงคโปร์      +305 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 28,343 ราย)

-ฟิลิปปินส์     +205 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,718 ราย)

-มาเลเซีย       +47 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,941 ราย)

-เวียดนาม        +4 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)

-ไทย                +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,031 ราย)

-พม่า                +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 187 ราย) 

-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)

-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)

-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

Visitors: 3,893,074