กรุงเทพคริสเตียน มอบข้าว

สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยอาจารย์ กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ นายกสมาคมๆและนายปริญญา แรมวัลย์ เลขาธิการ และ คุณมนูญ พุฒทอง เจ้าของห้องอาหารยกยอ มอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดย นายแพทย์ ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

Visitors: 3,969,270