ยกยอ มอบข้าวกล่อง สู้ภัยโควิค 19

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น  สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดย พลเรือโท ตติยะ บุนนาค

ร่วมกับ ห้องอาหารยกยอ นายมนูญ พุฒทอง มอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ. สมเด็จพระปิ่นเก้ลา เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ สู้ภัยโรค โควิด 19 โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพระยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า.เป็น ผู้รับมอบ ที่บริเวณ ด้านหน้าโรงพยาบาล

Visitors: 3,892,981