EA ANYWHERE นำแอปฯ 'หมอชนะ' เข้าร่วมเสริมสวัสดิภาพความปลอดภัยในกิจกรรม ‘TAXITHAI SAFETY COVID-19’

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองอำนวยการ กอ รมน. กองทัพเรือ ได้ตระหนักถึงสวัสดิภาพของผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ จึงเกิดการร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพผู้ขับรถยนต์สาธารณะแท็กซี่, สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย), JusGo Application, Taxi Thai ฯลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม ‘TAXITHAI SAFETY COVID-19’ โดยมีบริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดการเเพร่กระจายโควิด-19 เเละมอบสิ่งของที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพให้เเก่ผู้ขับรถเเท็กซี่ ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทางบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า EA ANYWHERE ภายใต้การนำโดย คุณธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ได้นำทีมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยได้นำเเอปพลิเคชั่น 'หมอชนะ' ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยภาคประชาชน ประกอบด้วยกลุ่มช่วยกัน, กลุ่ม Code for Public และกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระจำนวนมาก อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาให้คำแนะนำพร้อมทั้งชักชวนให้เกิดการดาวน์โหลดการใช้งานในกลุ่มผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ พร้อมกันนี้ ทางทีมงานฯ ยังได้มอบเเอลกอฮอล์สเปรย์ให้เเก่ผู้ขับรถเเท็กซี่ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

'หมอชนะ' จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงของบุคคลที่อยู่ในรัศมีเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ด้วยข้อมูลการแพทย์ที่เชื่อใจได้และปกป้องความเป็นส่วนตัว ระบบจะมีข้อมูลการเดินทางและวิเคราะห์การพบปะหรือเข้าใกล้กับคนอื่นแบบ Real-Time โดยจะมีระบบเตือนความเสี่ยงไปยังผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปฯ มีการให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขที่เชื่อถือได้ จึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้/ผู้ใกล้ชิดและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการแท็กซี่ให้มีความอุ่นใจ พ้นเสี่ยงภัยโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Visitors: 3,895,247