TIP มอบเจลแอลกอฮอล์ #ห่วงใยเป็นที่สุด สู้ภัยไวรัสโควิด – 19

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  วิชชุดา  ไตรธรรม    ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย    มอบเจลแอลกอฮอล์ #ห่วงใยเป็นที่สุด สู้ภัยโควิด – 19   ให้กับ พล.ต.ต.ปิยะ  ต๊ะวิชัย  รอง  ผบช.น. เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน สำหรับทำความสะอาด ให้มีความปลอดภัย ลดโอกาสการติดเชื้อ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามโครงการ ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม ณ ทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ พระราม 3

Visitors: 3,892,842