TIP จับมือ TOT มอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี 100,000 บาทให้กับลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต โครงการ “Net Secure”

สุภาพ ประดับการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ  บมจ.ทีโอที มอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้กับลูกค้า TOT ฟรี 100,000 บาท สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ทีโอที ภาคเหนือ ภายใต้โครงการ “Net Secure” ครอบคลุมทั้งหมด 13 จังหวัด เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อมอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ ทีโอที ในพื้นที่ภาคเหนือ   ณ  อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ทีโอที

 

Visitors: 3,890,317