‘ซิกน่า’ ตอกย้ำการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพเชิงดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ‘พบแพทย์ออนไลน์’ สุดพรีเมียมในประเทศไทย

เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลปี 2020 ซิกน่าเผยกลยุทธ์ใหม่ ดึงพันธมิตรชั้นนำ โรงพยาบาลพระราม 9 เดินหน้ามอบนวัตกรรม Health Innovation เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Doctor Anywhere บริการพบแพทย์ออนไลน์สุด    พรีเมียม ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ถือสิทธิ์ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับชาวต่างชาติและผู้บริหารระดับสูง โดยพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป !
 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์บนโลกยุคดิจิทัล การบริการด้านสุขภาพจึงต้องมีการยกระดับขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น จึงได้ริเริ่มในการนำระบบดิจิทัลเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่เข้ามาปรับใช้ในการส่งเสริมบริการ ผ่านแอพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า Doctor Anywhere ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า รวมไปถึงยังจะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างง่ายดาย มีความปลอดภัยสูงและมั่นใจได้ถึงคุณภาพในการรักษาอีกด้วย
 จากที่ ซิกน่า ได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกค้า ซิกน่าจึงได้ดึงพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมสานต่อเจตนารมณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและพัฒนาแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere และโรงพยาบาลพระราม 9 เปิดตัวบริการใหม่ ‘โทรเวชกรรม’ หรือ ‘เทเลเมดิซีน’ เพื่อมอบเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ถือสิทธิ์ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับชาวต่างชาติและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอด