https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ศิริราชเชิญชวนร่วมงาน “ศิริราชเดิน - วิ่ง ครั้งที่ 14” (14th Siriraj Walk and run) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรายได้สมทบสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน ศิริราชเดิน - วิ่ง ครั้งที่ 14” (14th Siriraj Walk and run) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยมี   ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช  รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น โรงพยาบาลศิริราช

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า กิจกรรม ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 14 นี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร อีกทั้งกระตุ้นให้คนไทยมาร่วมกันออกกำลังกาย  มุ่งสร้างความสามัคคี  เป็นการชี้นำให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า เพราะการออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกเพศ ทุกวัยสามารถกระทำได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อยและได้สุขภาพที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสุขภาพ   ผู้ร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีกลับไปแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญให้กับ รพ.ศิริราช โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ของคณะฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นต้นแบบในการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ตามหลักทางวิชาการของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (geriatric medicine) เมื่อผู้สูงอายุพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้ว สามารถกลับไปฟื้นฟูร่างกายต่อที่บ้านได้ด้วยความพร้อมและปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุเองและญาติผู้ดูแล โดยเน้นหลักสำคัญในการรักษาดูแลผู้สูงวัย ว่าไม่ใช่เกิดจากเพียงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เท่านั้น แต่เป็นความรัก ความห่วงใย จากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวถึง งานศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 14 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่  26 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 03.30 น. ณ บริเวณ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นกิจกรรมที่ชาวศิริราช ร่วมแรงร่วมใจจัดกันขึ้นเอง

 

ประเภทของกิจกรรม แบ่งเป็น

           วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทางประมาณ 21.1 กิโลเมตร

เวลาปล่อยตัว คือ 03.30 น. เริ่มต้นจาก หน้าโรงพยาบาลศิริราช  ปิยมหาราชการุณย์  วิ่งสวนทางจราจรขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์  วิ่งชิดเส้นทางด้านขวา (สวนทางจราจร) วิ่งขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม 8) เลี้ยวขวาวิ่งไปทางสะพานพระราม 8 จนลงสะพานพระราม 8 กลับตัววิ่งตามถนนวิสุทธิกษัติย์ จนถึงแยกบางขุนพรหม เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสามเสน จนถึง แยกถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาวิ่งไปตามถนนพระสุเมรุ เข้าสู่ถนนพระอาทิตย์ วิ่งตรงไปตามถนนพระอาทิตย์ ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยหน้าพระธาตุ   วิ่งตรงไปจนถึงถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวา วิ่งตรงไปถึงพระบรมหาราชวัง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน วิ่งไปตามถนนถนนราชินี เลี้ยวซ้าย กลับตัวใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้าสู่ถนนเจ้าฟ้า วิ่งไปตามถนนราชดำเนินกลาง จนถึงข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอก (ในช่องทางคู่ขนาน) จนถึงแยก จปร. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน            วิสุทธิกษัติย์ (สวนทางจราจร) วิ่งตรงผ่านแยกบางขุนพรหม วิ่งกลับสะพานพระราม 8 (สวนทางจราจร) วิ่งเข้าทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้า ผ่านหน้าพาต้า ถึงจุดเปิดที่กั้น วิ่งข้ามมาฝั่งขาออก วิ่งตรงไปบนทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาออกจนถึงจุดกลับตัว (บริเวณ ป.กุ้งเผา) กลับตัว วิ่งตามทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้าเบี่ยงขวาลงทางลาด วิ่งขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช  ปิยมหาราชการุณย์  เข้าเส้นชัย และคืนพื้นผิวการจราจรได้ภายในเวลาประมาณ 07.00 น .

       วิ่งมินิมาราธอน ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

            เวลาปล่อยตัว คือ 04.30 น. เริ่มต้นจาก หน้าโรงพยาบาลศิริราช  ปิยมหาราชการุณย์  วิ่งสวนทางจราจรขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์  วิ่งชิดเส้นทางด้านขวา (สวนทางจราจร) วิ่งขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม8) เลี้ยวขวาวิ่งไปทางสะพานพระราม 8 จนลงสะพานพระราม 8 วิ่งตรงไปตามถนนวิสุทธิกษัติย์ จนถึงแยก จปร. กลับตัวเข้าสู่ถนนวิสุทธิกษัติย์ (สวนทางจราจร) วิ่งตรงผ่านแยกบางขุนพรหม วิ่งกลับสะพานพระราม 8 (สวนทางจราจร) วิ่งเข้าทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้า ผ่านหน้าพาต้า ถึงจุดเปิดที่กั้น วิ่งข้ามมาฝั่งขาออก กลับตัว วิ่งตามทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้าเบี่ยงขวาลงทางลาด วิ่งขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช  ปิยมหาราชการุณย์  เข้าเส้นชัย และคืนพื้นผิวการจราจรได้ภายในเวลาประมาณ 07.00 น .

       เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

          เวลาปล่อยตัว คือ 06.30 น. เริ่มต้นหน้าโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรณ์ เลี้ยวขวาขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม8) เลี้ยวขวาวิ่งไปทางสะพานพระราม8 จนถึงจุดกลับตัว(บริเวณแคนตั้นสุกี้) กลับตัว วิ่งกลับเส้นทางเดิม เบี่ยงซ้ายลงทางลาด วิ่งขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช          ปิยมหาราชการุณย์  เข้าเส้นชัย และคืนพื้นผิวการจราจรได้ภายในเวลาประมาณ 07.00 น .

ในส่วนของรางวัลและของที่ระลึกนั้น

ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 เวลารวม ประเภทชายและหญิงทุกกลุ่มอายุ ทั้งในระยะฮาล์ฟมาราธอน และระยะมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัล Overall ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทาน

ผู้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ในทุกกลุ่มอายุ ของระยะฮาล์ฟและมินิมาราธอน  จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี และผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 2 - 5 ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว ตามแบบและระยะทางการสมัคร พร้อมเหรียญผู้พิชิต ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 14ที่ออกแบบอย่างสวยงาม มอบให้ทุกท่านหลังเข้าเส้นชัยทุกคน พิเศษ สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยระยะฮาล์ฟมาราธอน จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษ Finisher เพิ่มเติมอีก 1 ชิ้น หลังเข้าเส้นชัย  อีกทั้งยังมีของที่ระลึก  มอบให้กับนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีที่มาช่วยสร้างสีสันในงาน 10 รางวัล

สำหรับงานวิ่งในครั้งนี้ จะมีการใช้ระบบ chip จับเวลาในระยะฮาล์ฟและมินิมาราธอน  พร้อมรายงานผลผ่านเว็บไซต์ รวมถึงระบบ Photo search ส่งรูปเข้า Facebook ให้บริการ  ตลอดระยะเส้นทางจะมีบริการน้ำดื่ม  การดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการบาดเจ็บสำหรับนักวิ่ง  จากแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด พร้อมรถพยาบาล   อีกทั้งซุ้มอาหารเครื่องดื่มในบริเวณงาน อีกทั้งมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สมัครวิ่งทุกท่านด้วยประกันอุบัติเหตุจากบริษัท ประกันภัย FWD “ฟรีคุ้มครองตลอด 24 ชม.  พร้อมบริการรับฝากของ จอดรถฟรีที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า จำนวน 1,000 คัน พร้อมรถบริการรับ-ส่ง ฟรี ตั้งแต่ เวลา 02.00 - 08.00 น.

การรับสมัคร ท่านสามารถสมัครได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ อาทิตย์ที่ 1516 กุมภาพันธ์ 2563  เปิดลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน  เวลา 09.00-17.00 น. ณ โถงคณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช หากไม่ทันช่วงเวลาดังกล่าว  สามารถ *สมัครทางออนไลน์  ได้วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. 

ติดต่อสอบถาม https://sites.google.com/view/sirirajwalkandrun  หรือทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/sirirajwalkandrun/อัตราค่าสมัคร ฮาล์ฟมาราธอน 850 บาท  มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ ค่าสมัคร 550 บาท และบัตร VIP เข้าร่วมได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 2,000 บาท รวมทุกประเภท 12,000 คน

จึงขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพทุกท่านได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ได้ทั้งสุขภาพ และยังเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมสร้างกุศลทำความดีเพื่อสังคม เพราะรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบสมทบสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ  จ.สมุทรสาคร  หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีมงาน  ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 14 โทร. 0 2419 9981, 0 2419 8802, 0 2419 8967 หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง   เฟซบุ๊ก sirirajwalkandrun

 

***********************************

Visitors: 4,080,540