Big-Cleaning-Day

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งทีม TIP Smart Assist และทีมสาขาลงพื้นที่บริเวณเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมกับประชาชนชาวนครราชสีมา Big Cleaning day ช่วยทำความสะอาด พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  ร่วมแรงร่วมใจ ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด

Visitors: 3,766,584