ทิพยประกันภัย ถวายพระพุทธสิหิงค์ (สิงห์ 1 เชียงแสน) แด่พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาส วัดห้วยปลากั้ง

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณวิชชุดา ไตรธรรม  ทิพยประกันภัย  เข้ากราบสักการะ และถวายพระพุทธสิหิงค์ (สิงห์ 1 เชียงแสน) แด่ พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาส วัดห้วยปลากั้ง เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

Visitors: 3,767,444