อดีตรองนายกฯ กราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (ที่ ๖ จากซ้าย) พร้อมคณะ ร่วมกราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพร ภปร. ณ พระตำหนักเพ็ชร  วัดบวรนิเวศวิหาร และได้กราบนมัสการ พระธรรมรัตนะ เถโร เจ้าอาวาสวัด Nelligala International Buddhist Centre สถานที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุที่สำคัญองค์นี้

 
Visitors: 3,764,810