TIP เป็นเจ้าภาพ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องบูชาสักการะแด่พระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ครั้งแรกในรอบ 700 ปี

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  พร้อมผู้บริหารทิพยประกันภัย  เป็นเจ้าภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องบูชาสักการะ พระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญจากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐานยังประเทศไทย ครั้งแรกในรอบ 700 ปี ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชน  พร้อมกันนี้ยังได้ถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทานและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป สามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 รวมเวลา 32 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

 

Visitors: 3,765,811