https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

THG โชว์ศักยภาพโรงพยาบาลใหม่ทำรายได้เติบโตเร็ว คาดหนุนภาพรวมผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังสดใส

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG โชว์ศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาลใหม่ 2  แห่งเติบโตได้ดี หลังเพิ่งเปิดบริการอย่างเป็นทางการช่วงต้นปีนี้   ชู ‘รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง’ มีปริมาณคนไข้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและถึงจุดที่เริ่มมีกำไรแล้ว คาดหนุนผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีนี้ขยายตัวโดดเด่น ส่วน ‘รพ. Ar Yu International Hospital’ ในเมียนมา มีรายได้เติบโตเป็นที่น่าพอใจ โตเร็วกว่าเป้าหมาย มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ด้วยความไว้วางใจในมาตรฐานการแพทย์ไทย 

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลใหม่ทั้ง 2 แห่ง อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นปีนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ที่มีผลตอบรับที่ดีจากปริมาณคนไข้ที่เพิ่มขึ้นดี ส่งผลให้ถึงจุดคุ้มทุนและมีกำไรสุทธิ ในไตรมาส 3/2562 จากเดิมคาดเพียงว่าจะปีนี้จะมีกำไรถึงจุดคุ้มทุนในระดับ EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ย  ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) 

ทั้งนี้ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เป็นศูนย์สุขภาพระดับ 6 ดาว ให้บริการตรวจรักษาแบบเฉพาะทาง มีการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียมใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อรองรับชาวต่างชาติ และกลุ่ม Medical Tourism (ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) เป็นหลัก โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการ ส่งผลให้ปริมาณคนไข้ที่เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น 

“นับตั้งแต่เปิดบริการมีคนไข้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มาจากการทำตลาดและการบอกต่อ โดยศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (IVF) ส่วนใหญ่เป็นคนไข้ชาวจีน ศูนย์รักษาแผลเบาหวานส่วนใหญ่เป็นคนไข้จากตะวันออกกลาง ส่วนศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล และศูนย์ทางการแพทย์อื่นๆ  เช่น ศูนย์นวัตกรรม ศัลยกรรมความงาม, ศูนย์ตรวจสุขภาพ ก็มีปริมาณคนไข้เพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ” นายแพทย์ธนาธิป กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนงานเปิด จิณณ์ เวลเนส คลินิค ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ภายใน รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เพื่อให้บริการส่งเสริม ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และชะลอความเสื่อมจากโรคภัยโดยเฉพาะทางด้านสมอง รวมถึงบริการสร้างสมดุลการรักษาจากภายในสู่ภายนอก ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ และการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้กับลูกค้า

รองประธานกรรมการ THG กล่าวว่า ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาล ขนาด 200 เตียง ครอบคลุมการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนและได้มาตรฐานระดับสากล ที่เปิดบริการเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดย THG ถือหุ้น  40%  มีผลการดำเนินงานดี รายได้เพิ่มจากจำนวนคนไข้ที่ให้ความเชื่อถือในมาตรฐานของเรา  ล่าสุดถึงจุดคุ้มทุนในระดับกำไร EBITDA แล้ว ซึ่งค่อนข้างเร็วกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้ตอนแรก

ทั้งนี้ คาดว่าจากปัจจัยดังกล่าว จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2562 เติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก ขณะที่ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2562 มีการเติบโตในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายได้รวม 6,116 ล้านบาท เติบโต 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 5,211 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 380 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 337  ล้านบาท

 

Visitors: 4,080,546