คิดดีไอดอลปีที่ 3 สสส. ดันพลังเยาวชนดิจิทัลภาคใต้ สู่นักสื่อสารสุขภาวะ

โครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ปี 2562 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “คิดดีไอดอล ปีที่ 3” ขึ้น เพื่อสร้างนักสื่อสารสร้างสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ดึงแกนนำเยาวชนกว่า 160 คน จาก 10 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันคิดสร้างสรรค์สื่อสุขภาวะหลากหลายรูปแบบ

ดร. นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. ได้กล่าวถึงพลังของสื่อในการเปลี่ยนสังคม ในเวทีเสวนา หัวข้อ “เปลี่ยน : สังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่สู้นักสื่อสารสร้างสรรค์” ว่า เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อมีอิทธิพลต่อเราขนาดไหน ถ้าเราไม่เท่าทันสื่อ หลงเชื่อข่าวลวง หรือ Fake News  เรื่องสุขภาพ เรื่องการขายของออนไลน์ หรือแม้แต่เรื่องเม้าท์กันแล้วมีการแชร์ต่อก็เป็นภัยอย่างหนึ่ง (Bully) แต่ทางกลับกันถ้าเรารู้จักใช้สื่อให้ถูกต้อง สร้างสรรค์ เช่น ใช้สื่อชวนกันมาออกกำลังกาย ชวนกันทำความดี ชวนกันคิด ชวนกันแชร์ในเรื่องที่สร้างสรรค์ เรานำสื่อมาสร้างสังคม มาเปลี่ยนสังคมได้ แล้วเราจะพบพลังสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเรา ต่อคนรอบข้าง และต่อสังคมรุ่นต่อ ๆ ไป”


ภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้นำเสนอผลงาน ประกาศ รางวัล The Best Kiddee iDOL 2019 โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลได้แก่ ทีม Amando จากมหาวิทยาลัยทักษิณ  นอกจากนี้ยังได้มอบ รางวัล iDOL คิดดี 2019 แก่ บังฮาซัน หรือ นายอนุรักษ์ สรรฤทัย ในฐานะผู้ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีคุณสาธิก ธนะทักษ์ หรือ โค้ชเป้ง และคุณจิราภรณ์ กมลรังสรรค์ นางฟ้านักวิ่ง มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจกับเวที iDOL Talk  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ส่งผลให้เกิดนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย “พลเมืองนักสื่อสารสร้างสรรค์” ซึ่งมาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ รู้หวัน ทันโลก สร้างสื่อดี ป้องกันข่าวลวง นำสื่อมาเป็นเครื่องมือนำสู่การมีสุขภาวะ สร้างสรรค์ระบบนิเวศสื่อที่ดีมีคุณภาพต่อไป
 

Visitors: 3,894,585