TIP จับมือ กบข. จัดงาน GPF Thank you concert J Jetrin

นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดงาน GPF Thank you concert  J Jetrin  โดยมี นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้การต้อนรับ  ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัยเธียร์เตอร์

 

Visitors: 296,003