ครั้งแรกของไทย ทิพยประกันภัย ผนึกกำลัง จีเอเบิล สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ iON GO Ultimate Safe Drive by TIP ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี สูงสุด 65% ผ่าน iON Coins

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ ผนึกกำลัง กลุ่มบริษัท จีเอเบิล ผู้นำในการให้บริการทางด้านดิจิทัลโซลูชัน สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการซื้อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก) แอปฯอัจฉริยะช่วยในการขับรถปลอดภัย ชูจุดเด่นนวัตกรรม First Intelligent Smartphone Based - Pay How You Drive Insurance in Thailand  เทคโนโลยีอัจฉริยะ ขับปลอดภัยจ่ายตามจริง ที่สะท้อนพฤติกรรมการขับรถและแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ นำผลลัพธ์มาเป็นรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันภัย ส่งเสริมให้ลูกค้าขับรถปลอดภัย 

โดยจะได้รับ iON Coins (ไอออนคอยน์) เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย ตั้งเป้าช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น  

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบัน ทิพยประกันภัยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกปี รวมทั้งรณรงค์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การขับรถเร็ว การแซงกระชั้นชิด การปาดหน้า ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น 

ทิพยประกันภัยเล็งเห็นว่า พฤติกรรมการขับรถที่ดีจะช่วยลดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ในปัจจุบันลูกค้าประกันภัยรถยนต์ มี Pain Point ที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เท่ากัน ไม่ว่าลูกค้าจะมีพฤติกรรมการขับรถดีหรือไม่ดีก็ตาม จึงเกิดแนวคิดที่ว่าลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับรถที่ดี ควรจะได้รับอะไรตอบแทน  

ทิพยประกันภัยจึงได้ผนึกกำลังกับจีเอเบิล สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ เป็นครั้งแรกที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านแอปฯ iON GO ลูกค้าจะได้รับ iON Coins เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย จากการขับรถดี ไม่มีเคลมผ่านแอปฯ ตลอดทั้งปีความคุ้มครอง”

นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล เปิดเผยว่า “ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการดิจิทัลโซลูชัน จีเอเบิลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและร่วมสร้างธุรกิจ ดิจิทัลอินชัวรันส์ร่วมกับทิพยประกันภัย เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจในรูปแบบประกันภัยดิจิทัลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จากความร่วมมือครั้งนี้จีเอเบิลคาดหวังว่า แอปฯ iON GO และผลิตภัณฑ์ของทิพยประกันภัย จะสร้างความสะดวกสบายในการซื้อประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า พร้อมการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ  

โดยแอปฯอัจฉริยะบนมือถือนี้จะประเมินความปลอดภัยในการขับรถของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ด้วยทิศทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านอินโนเวชั่นและธุรกิจดิจิทัล จีเอเบิลพร้อมที่จะสนับสนุนทิพยประกันภัยและร่วมพัฒนาธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต” 

นายปวรุตม์ เลียวรักษ์โอฬาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด iON GO กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า “ภายใต้แนวคิด การสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า (Better Society) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน (Quality of life) และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (Fair Economy) ของแอปฯ iON GO ทำให้ประกันภัยทุกประเภทที่สามารถซื้อได้ในแอปฯ มีความแตกต่างจากประกันภัยในตลาด เพราะความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้เกิดนวัตกรรม First Intelligent Smartphone Based - Pay How You Drive Insurance in Thailand เทคโนโลยีอัจฉริยะ ขับปลอดภัยจ่ายตามจริง  โดยแอปฯจะจับพฤติกรรมการขับรถหลายด้าน เช่น ความเร็วที่ขับรถ อัตราเร่ง อัตราเบรก พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และการใช้ความเร็วในเขตชุมชน มาประมวลผลเป็นคะแนนของผู้ใช้แต่ละบุคคล ซึ่งยิ่งขับรถดีเก็บสะสมคะแนนได้เยอะก็ยิ่งได้รับ iON Coins เพื่อนำไปแลกสิทธิพิเศษได้มากมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าสามารถใช้แอปฯ iON GO ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องติดอุปกรณ์หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม” 

นอกจากนี้ ทิพยประกันภัยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "iON GO Ultimate Safe Drive by TIP"  ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านแอปฯ iON GO และมีพฤติกรรมการขับรถที่ดี ไม่มีเคลม จะได้รับเป็น iON Coins เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปฯ iON ตลอดทั้งปีความคุ้มครอง เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถปลอดภัย และหลังจากต่ออายุประกันภัยรถยนต์ ยังได้รับส่วนลดประวัติดีกรณีไม่เคลม อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวโหลด แอปฯ iON GO ได้ฟรี! ทาง Google Play และทาง AppStore หรือสอบถามข้อมูลได้ที่แฟนแพจ iON GO www.facebook.com/iONgoApp/

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล คือผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลโซลูชัน อย่างครบวงจร 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 จีเอเบิลมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการนำเสนอโซลูชัน 

ที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ให้บริการโดยบุคลากร

ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ด้านฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  นอกจากนี้จีเอเบิลยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions 

โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชนและรัฐบาล สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ 

www.g-able.com หรือ โทร 02-781-9333

แอปพลิเคชัน iON GO (ไอออนโก)

แอปพลิเคชัน iON GO(ไอออนโก) คือแอปฯที่ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความปลอดภัย

ในการขับรถ และแสดงผลออกมาในรูปแบบของคะแนนการขับรถที่เป็นไปตามกฎจราจร ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า (Better Society) เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คน (Quality of life) และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (Fair Economy)  โดยหลักการทำงานของแอปฯ iON GO คือการนำฐานข้อมูลแผนที่ออนไลน์และระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) มาวิเคราะห์ติดตามความเร็วของการขับรถ อัตราเร่ง อัตราเบรก สามารถแจ้งเตือนได้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตชุมชนหรือเขตโรงเรียน และแอปฯยังรู้ด้วยว่าผู้ใช้

มีพฤติกรรมการใช้มือถืออย่างไรในระหว่างขับรถ ซึ่งจะมีข้อมูลสรุปผลไว้ให้ผู้ใช้งานสามารถ

ดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา ยิ่งพฤติกรรมการขับรถดี และใช้งานแอปฯต่อเนื่องก็จะยิ่งได้รับ iON Coins (ไอออนคอยน์) นำไปแลกสิทธิประโยชน์และของรางวัลจากร้านค้าและบริการชั้นนำที่ร่วมรายการ 

ไม่ว่าจะเป็น ชานมไข่มุก กาแฟ Gift Voucher ประกันภัยและอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบันทางกลุ่มบริษัท

จีเอเบิล ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆส่งเสริมให้ประชาชนใช้ แอปฯ iON GO 

เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และมีวินัยในการขับรถมากขึ้น ล่าสุดจีเอเบิลได้ร่วมมือกับทิพยประกันภัย

ในสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการซื้อประกันภัยผ่านแอปฯ iON GO ผู้สนใจสามารถดาวโหลด 

แอปฯ iON GO ได้ฟรี! ทาง Google Play และทาง AppStore หรือสอบถามข้อมูลได้ที่แฟนเพจ 

แอปฯiON GO https://www.facebook.com/iONgoApp/ หรือ Line@: @iONGO 

การซื้อประกันภัย “iON GO Ultimate  Safe Drive by TIP” ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี

1.ซื้อประกันผ่าน แอปฯ iON GOเท่านั้น

2.สามารถเลือกซื้อประกัน ชั้น 1 ชั้น 2+ หรือ ชั้น 3+

3.หลังจากประกันหมดอายุ จะได้รับส่วนลดไม่เคลมหรือเคลมแล้วเป็นฝ่ายถูก และรับเงินคืนเพิ่ม

4.ระหว่างที่อยู่ในระยะประกัน หากผู้เอาประกันใช้แอปฯ iON GO มีสิทธิ์รับ iON Coins เพิ่มตามพฤติกรรมและความถี่ในการใช้งาน (ระบบจะส่ง iON Coins หรือสิทธิพิเศษประจำเดือนให้ทุกๆ สิ้นเดือน)

สำหรับสมาชิก iON GO เมื่อซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัย ชั้น 1 ชั้น 2+ หรือชั้น 3+ 

พร้อมมีพฤติกรรมการขับรถดีและไม่มีเคลม หรือเคลมแต่เป็นฝ่ายถูกใน 1 ปีจะได้รับ iON Coins คืนสูงสุดกว่า 65% ของเบี้ยประกันภัยดังนี้

•เมื่อซื้อประกันรถยนต์และมีพฤติกรรมการขับรถเฉลี่ยใน iON GO มากกว่า 1,040 คะแนน

และขับรถขั้นต่ำ 10 วันในเดือนแรกของปีกรมธรรม์ประกันภัย รับ iON Coins คืนทันที 3% 

ของเบี้ยประกันภัย

•เมื่อมีพฤติกรรมการขับรถเฉลี่ยใน iON GO มากกว่า 1,065 คะแนนและขับรถขั้นต่ำ 30 วัน 

ภายในเดือนที่ 2-4 ของปีกรมธรรม์ประกันภัย ได้รับ iON Coins เพิ่มอีก 5% ของเบี้ยประกันภัย

•เมื่อมีพฤติกรรมการขับรถเฉลี่ยใน iON GO มากกว่า 1,080 คะแนนและขับรถขั้นต่ำ 45 วัน 

ภายในเดือนที่ 5-7 ของปีกรมธรรม์ประกันภัย ได้รับ iON Coins เพิ่มอีก 7% ของเบี้ยประกันภัย

•เมื่อมีพฤติกรรมการขับรถเฉลี่ยใน iON GO มากกว่า 1,115 คะแนนและขับรถขั้นต่ำ 45 วัน 

ภายในเดือนที่ 8-10 ของปีกรมธรรม์ประกันภัย ได้รับ iON Coins เพิ่มอีก 40% ของเบี้ยประกันภัย

•โบนัสพิเศษ ในดือนที่ 11-12 ของปีกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับรถคะแนนเฉลี่ย 1,065 คะแนน จำนวน 100 วัน และไม่มีเคลม หรือเคลมแล้วเป็นฝ่ายถูกได้รับ

 iON Coins คืนมูลค่า 10% ของเบี้ยประกันภัย

•ผู้ใช้งานต้องมีระยะเวลาขับขี่เกิน 15 นาทีต่อวัน ระบบถึงจะนำคะแนนเฉลี่ยของวันนั้นๆ

มาคำนวน

 

 
Visitors: 3,895,250