กลับมาลงพื้นที่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากยังมีบ้านเรือนที่ประสบภัยตกค้างอีกหลายหลังคาเรือน

ผช.เกษมศักดิ์ ผอ.โกสนธ์ TIP SMART ASSIST ฝ่ายพัฒนาการตลาด และสาขาอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่มอบแสงสว่างชนิดชาร์ทไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ยังอยู่ดูแลรักษาทรัพย์สินภายในบ้าน  แต่ถูก

ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยทำให้ในเวลาค่ำคืนไม่มีแสงสว่าง ที่บ้านคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 

Visitors: 3,894,596