https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

TIP สนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทย รายการ “ 46Th Japan Open International Darts Tournament“

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย สนับสนุนและให้กำลังใจ แก่คุณ ศิวกร แสงกิตติอมร   เจ้าหน้าที่  ทิพยประกันภัย  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ จาก สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย  เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาร์ทระดับนานาชาติ (ปาเป้า) รายการ “ 46Th Japan Open International Darts Tournament  “ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2562  ขอเชิญพี่น้องชาวไทย ร่วมส่งแรงใจเพื่อเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อคว้าชัยชนะในครั้งนี้

 

Visitors: 4,080,543