https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

จังหวัดสระแก้ว จัดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 24-30 มิถุนายนนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ตรงข้ามบิ๊กซี.สระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว นำโดยนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกิจการวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ตรงข้ามบิ๊กซี จังหวัดสระแก้ว 

การจัดงาน “มหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ปี 2562” เป็นการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนได้นำเสนอสินค้าของตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาด รวมถึงการให้ความรู้ด้านการแปรรูป ซึ่งจะเห็นได้ว่าในงานมีการสาธิตการนำผลผลิตเกษตรมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งถ้าใครสนใจนำความรู้ที่ได้จากการสาธิตไปดำเนินการต่อ ก็สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้อีกทาง เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในการเรียนรู้การสร้างช่องทางการตลาดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง  ซึ่งจะทำให้ครัวเรือนและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ต่อไป 

 

ภายในงาน “มหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ปี 2562” สามารถพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมสาธิตการแปรรูปสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมแข่งขันการพัฒนาการผลผลิตสินค้าเกษตร พร้อมร่วมสนุกกับการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องอีกมากมาย โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 24-30 มิถุนายนนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ตรงข้ามบิ๊กซี จ.สระแก้ว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 037-425-031-2

 

       

       

       

       

       

Visitors: 4,078,846