https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ทิพยประกันภัย ร่วมส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี สนับสนุนงานวิ่ง “Rama 3 Running Hero EP.5 Ranger Hero”

คุณวิชัย ลิขิตชัยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม งานวิ่ง “Rama 3 Running Hero EP.5 Ranger Hero” เพื่อส่งเสริมให้คนหันมาออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี โดยรายได้มอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก พร้อมกันนี้ยังได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกัน 100,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท ให้กับนักวิ่ง ที่มาร่วมกิจกรรมในวันงานทุกคนอีกด้วย  ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,000 คน ณ Int Intersect พระราม 3

Visitors: 4,080,543