https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

พาณิชย์ เดินหน้าพัฒนา “เส้นทางสายไหม” สู่แหล่งท่องเที่ยว ชูเอกลักษณ์ความสวยงามผ้าไหมไทย

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ (ที่ 7 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์     นำสื่อมวลชนและผู้ประกอบการค้า ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งผลิตผ้าไหมไทยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.อุดรธานี, จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ขอนแก่น ตามโครงการยกระดับการตลาดผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยผลักดันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เน้นการนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมของตลาดแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ พร้อมผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดขนานไปกับเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้นำและสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับเมื่อเร็วๆ นี้

Visitors: 4,079,431