ไวรัสตับอักเสบ รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้

 

วรัสตับอักเสบ รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้

ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บีและซี ฟรี!!! พร้อมรับฟังการบรรยายความรู้ เรื่อง“ไวรัสตับอักเสบบีและซี ภัยเงียบในตัวคุณ”โดย แพทย์หญิงศุภรัตน์ เข็มนาค แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ สถาบันบำราศนราดูร ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูร   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2590 3558 (คุณอนงค์นุช)

Visitors: 289,527