THG เปิดตัว โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ศูนย์การรักษาระดับพรีเมี่ยม

THG เปิดตัว โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ศูนย์การรักษาระดับพรีเมี่ยม ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ รับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย เจาะกลุ่ม Medical Tourism ทั่วเอเชีย

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เดินเครื่องรุกตลาดธุรกิจสุขภาพ เปิดตัว โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ทุ่มงบกว่า 4,000 ล้านบาท โชว์ศักยภาพเป็นศูนย์สุขภาพเฉพาะทางด้วยการรักษาแบบ Personalized Care ระดับ 6 ดาว พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีนวัตกรรมสุดล้ำครบครัน ตอบรับเทรนด์สุขภาพและ Aging Society รองรับกลุ่มลูกค้า Medical Tourism ทั่วเอเชีย หนุนนโยบายรัฐนำประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub ระดับนานาชาติ   

นายแพทย์ บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้บริหารโรงพยาบาลและธุรกิจดูแลสุขภาพ กล่าวว่า เทรนด์การรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความต้องการใช้บริการสถาบันดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและให้คำปรึกษา รวมทั้งเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์อันทันสมัย ประกอบกับตลาดกลุ่มธุรกิจสุขภาพ ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทย ที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการบริการทางการแพทย์และสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งจำนวนลูกค้าชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยนโยบายของภาครัฐที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับนานาชาติ (Medical Hub) ภายในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2568 จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจสุขภาพในประเทศไทย รวมถึงเป็นโอกาสสำคัญของ THG ที่จะต่อยอดขยายธุรกิจในฐานะที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจด้านการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รับจ้างบริหารโรงพยาบาล ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน 

ล่าสุดได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ ‘โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง’ บนถนนบำรุงเมือง ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามาให้บริการตรวจเช็คสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและการรักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยงบลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท  

ดร. เอมอร โคพีร่า Chief Medical Officer โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวถึง กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง ว่า เราเน้นการกระจายฐานผู้ป่วยหรือขยายไปยังกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เริ่มเติบโตมากขึ้น ได้แก่ จีน และกลุ่ม CLMV ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้มีบริการด้านสาธารณสุขไม่พอเพียงต่อความต้องการ เน้นการทำการตลาดเชิงรุก ด้วยการให้บริการศูนย์สุขภาพการให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคล (Personalized Care) เพื่อรองรับเทรนด์ "ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความนิยมครอบคลุมตั้งแต่บริการด้านสุขภาพ แพทย์ทางเลือก และบริการด้านการชะลอวัย (Anti-aging) เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ในระยะยาว โดยชูบริการของศูนย์ทันตกรรมแบบครบวงจรที่มีจุดเด่น ‘One Day & One Stop Service’ ด้วยระบบดิจิทัลที่สามารถตรวจรักษาแล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน พร้อมตั้งเป้าความสำเร็จในปีแรก มีลูกค้าเข้ารับการรักษา 75,000 ราย แบ่งเป็นสัดส่วนลูกค้าคนไทย 40 % ลูกค้าต่างชาติ 60 % โดยตั้งเป้ารายได้ 1,200 ล้านบาท ภายในปี 2019

ดร. เอมอร กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมือง ที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ รองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่พักอาศัยอยู่ในย่านเยาวราชและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โดยมุ่งไปที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ และกัมพูชา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และประเทศจีน เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจรักษาแบบเฉพาะทาง และการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม 6 ดาว ที่พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์การดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคล (Personalized Care) ซึ่งเป็นการยกระดับการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเหมาะกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เข้ามาให้บริการตรวจเช็คสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและการรักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งเปิดให้บริการทั้งสิ้น 6 ศูนย์ ประกอบด้วย 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Personalized Wellness Check-Up Center) เป็นศูนย์ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรภายในที่เดียว ด้วยแผนการตรวจสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล เพื่อนำเสนอแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุดจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ 

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระดับยีน (Regenerative & Genomics Center) เป็นศูนย์ให้บริการตรวจด้านพันธุกรรม โดยการบำบัดเซลล์และเนื้อเยื่อทดแทนของเดิมที่เสียหาย รวมทั้งบำบัดด้วยศาสตร์ชะลอวัย ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยร่วมกับสถาบันวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

ศูนย์นวัตกรรมความงาม (Aesthetics & Cosmetic Surgery Center) เป็นศูนย์ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมเสริมสร้าง อาทิ การยกกระชับหน้า เลเซอร์ผิวหนัง ปรับสภาพผิวหน้า ปรับรูปหน้า เสริมหน้าอก และอื่นๆ อีกมากมาย

ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (IVF Reproductive Center) เป็นศูนย์ให้การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญทางด้านการเลี้ยงตัวอ่อน โดยเน้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนทำการรักษา และให้การรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ 

ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน (Thonburi Diabetic Wound Care Center) เป็นศูนย์ให้บริการรักษาบาดแผลจากโรคเบาหวาน ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ Hyperbaric Oxygen Therapy, Acellular Dermal Substitute

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล (Digital Dental Center) เป็นศูนย์ให้บริการทันตกรรมแบบองค์รวมที่สามารถตรวจ รักษา เอ็กซเรย์ และประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์รักษาฟันทั้งหมดในที่เดียวกัน เสร็จสิ้นภายในวันเดียว ด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมใหม่ล่าสุด  CAD / CAM 3D 

นายแพทย์ บุญ กล่าวสรุปว่า กลุ่มธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป มีความพร้อมที่จะขยายการบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากไปด้วยประสบการณ์ และมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจบริการด้านสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมกับการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน 

 

 

Visitors: 289,081