สสส.ชวน “วิ่งปลอดภัย กินอาหารปลอดสาร ไร้โรค NCDs”

สสส.ชวน “วิ่งปลอดภัย กินอาหารปลอดสาร ไร้โรค NCDs”

ที่อาคารรัฐสภา ได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เดิน-วิ่ง Great Food Good Run 2018 ”วิ่งปลอดภัย กินอาหารปลอดสาร ไร้โรค NCDs” เป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการมีกิจกรรมทางกาย พร้อมเลือกบริโภคอาหารที่ดีจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรม 

สำหรับกิจกรรม Great Food Good Run 2018 ”วิ่งปลอดภัย กินอาหารปลอดสาร ไร้โรค NCDs” ที่อาคารรัฐสภา จัดโดยโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนหันมาสนใจกิจกรรมทางกายมากขึ้น และให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนลงวิ่งเพื่อความปลอดภัย ช่องทางการสมัครวิ่ง อีกทั้งแนะนำการรับประทานอาหารที่ปลอดสารควบคู่กับไปการออกกำลังกายเพื่อให้ได้สุขภาพดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม งานเดิน-วิ่ง Great Food Good Run 2018 จะมีในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย ดูลายละเอียดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaijogging.org

   

 

Visitors: 289,269